Kućni red Val Saline Camping

Cijenjeni gosti ga samim ulaskom u kamp izravno prihvaćaju.

1) PRIJAVA

a) Prilikom dolaska u kamp gosti su obvezni predati na recepciji važeću osobnuiskaznicu/putovnicu za svaku pojedinu osobu radi prijave boravka. Tom prilikom će im se izdati numerirani prijavni list i na traženje djelatnika obavezno se mora predočiti. Molimo provjerite točnost provedene prijaveibroj prijavljenih osoba. Privezište u kampu je za plovila do 5 m dužine. Svakoplovilo mora biti prijavljeno na recepciji. Za prijavu dostaviti dokumente plovila.

b) Kamp opremu treba postaviti unutar parcele/kamp mjesta koja su numerirana i označena. Na parceli/kamp mjestu je dozvoljeno postavljanje mobilne kamp-opreme (kamp prikolice/šatora, dječjeg šatora ne većeg od 3x2 m) te parkiranje 1 automobila. Nedopušteno je fiksno ograđivati prostor te bilo kako samovoljno mijenjati okoliš, uništavati bilje, drveće kao i zatečeno stanje uređaja, opreme i građevina. Električni priključci na parcelama/kamp mjestima su namijenjeni isključivo za trošila manje snage. Odgovornost za priključak na struju, ispravnost uređaja u kamp kućici i kablova snosi gost. Broj parcele mora se unijeti u prijavni list i u najkraćem roku, ne dužem od 2 sata od ulaska gosta u kampu prijaviti recepciji.

c) Naknadna promjena parcele/kamp mjesta je moguća uz prijavu recepciji predočenjem prijemnog lista i ne može se zamijeniti bez prethodnog odobrenja recepcije.

d) U slučaju da je smještaj (parcela, kamp mjesto, mobilna kućica) bio prethodno rezerviran, pristup vozilom je dozvoljen od 14 sati nadalje. Rezervacije parcela/kamp mjesta moguće je izvršiti za minimalni boravak od 3 dana. Prilikom dolaska u kamp, recepcija će vas uputiti na smještajnu jedinicu. Recepcija se ne može obvezati ali će učiniti sve u okviru mogućnosti pri ispunjavanju želja gostiju glede broja smještajne jedinice, a sve u skladu s mogućnostima i raspoloživošću. Gosti koji imaju potvrdu rezervacije za smještaj moraju se pridržavati perioda rezervacije. U slučaju zakašnjelog dolaska ili prijevremenog odlaska gost je dužan podmiriti račun za cijelo rezervirano razdoblje. U slučaju da gost želi produžiti boravak mora to dogovoriti sa recepcijom minimum jedan dan prije najavljenog odlaska. Pri dolasku molimo pregledati inventar mobilne kućice sukladno inventarnoj listi i sve nedostatke isti dan prijaviti na recepciji. Eventualna šteta na inventaru ili njegovo gubljenje naplaćuje se po cjeniku kao naknada štete prije odlaska gosta. Popravak i zamjenu obavlja isključivo djelatnik kampa.


2) JAVNI RED I MIR

a) Dnevni mir 13-15, noćni 24 - 07 sati. Val Saline zadržava pravo, prilikom održavanja raznih manifestacija, skratiti dužinu trajanja noćnog mira. U cilju omogućavanja mira molimo što manje koristiti motore i vozila. Obavezno je poštivanje prometnih propisa. Najviša dozvoljena brzina kretanja vozila je 10 km/h.

b) Malodobnici (ispod 18 godina) biti će ugošćeni samo uz pratnju roditelja, staratelja ili punomoćnika koji će odgovarati za njihovo ponašanje i moraju skrenuti pažnju da njihova živost ni u kom slučaju ne ometa odmor, mir i sigurnost ostalih gostiju. Djeca moraju biti u pratnji odrasle osobe kada koriste sanitarne prostorije i moraju biti nadgledana prilikom kupanja u moru.

c) Uprava zadržava pravo gostima, koji svojim ponašanjem remete mir i ne pridržavaju se kućnog reda, otkazati gostoprimstvo u kampu. Iz kampa će biti udaljene osobe koje pod utjecajem alkohola remete red i mir, a posebno će se obraćati pažnja na malodobne osobe pod utjecajem alkohola koje će u slučaju remećenja mira i reda iz kampa biti udaljene u pratnji ovlaštene osobe (roditelja, staratelja ili punomoćnika).


3) DRAGOCJENOSTI, NOVAC, POŠTA

a) Uprava ne jamči za nastalu štetu osobama ili stvarima kao što je krađa, oštećenje, viša sila, povrede, duševnu bol ili drugi razlozi ako to nije nastalo nepažnjom djelatnika Val Saline. Molimo goste da čuvaju svoju imovinu i poduzmu sve mjere zaštite. Na recepciji se nudi uz novčanu nadoknadu, sef za čuvanje novca i vrijednosnih papira.

b) Molimo goste da tuđe izgubljene stvari predaju na recepciju. Zaboravljene stvari se pohranjuju na recepciji kampa, a Val Saline se ne obvezuje na slanje istih na kućne adrese gostiju.

c) Obavijesti i poštu gosti mogu podignuti na recepciji.

4) POSJETE - Posjete u kampu dopuštene su samo pješice. Posjetitelji su obvezni na ulazu ostaviti važeći osobni dokument koji po izlasku iz kampa vraćamo. Za boravak duži od 1 sata naplaćuje se karta za dnevni ulaz u kamp.

5) PLAĆANJE RAČUNA: U punoj sezoni 8-14 i 15-21, izvan sezone radno vrijeme vidljivo je istaknuto na vratima recepcije. Da se izbjegnu čekanja prilikom plaćanja računa, preporučujemo da se račun za boravak podmiri dan prije odlaska. Za izvršenje plaćanja potreban je prijavni list. Račun se može platiti gotovinom, Maestro karticom i kreditnim karticama Visa i Mastercard. Od dana plaćanja do odlaska molimo pri izlasku i ulasku iz kampa predočiti plaćeni račun. Agencijski gosti se obvezuju prije odlaska učiniti obračun usluga.

6) VRIJEME ODLASKA:

a) Parcela mora biti oslobođena do 13 sati i vozilom napustiti kamp u protivnomće se zaračunati još jedan dan. Parcelu ostaviti urednu i čistu.

b) Mobilnu kućicu i kamp vozilom napustiti do 10 sati, ključeve obvezno predatina recepciji, u suprotnome će se zaračunati još jedno noćenje.

c) Gosti koji putuju prije 7 sati dužni su vozilo ostaviti do ponoći prethodnogdana na parkirnom mjestu ispred naselja.

7) ZABRANE:

a) Životinje nisu dozvoljene u cijelom kampu i privezištu.

b) uvoditi u kamp neprijavljene osobe, vozila i plovila. Osoba koja bude zatečenaneprijavljena u kampu plaća kaznu po Odluci Uprave i mora odmah napustiti kamp. Osobama kod koje je pronađena neprijavljena osobaUprava može otkazati boravak bez obveze na povrat već uplaćenih sredstava.

c) preglasno slušanje TV, svih nosilaca muzičkih zvukova kao i korištenje aparatakoji izazivaju buku remeteći time mir ostalih gostiju i samog kampa.

d) za vrijeme noćnog mira prometovanje vozilima, osim službenim osobama.

e) parkiranje svih vrsta vozila i bicikla na prometnicama, slobodnim parcelama,na označenim zelenim površinama, uz stabla ili za to nepredviđenom mjestu

f) Pranje čamaca i sl. izvan označenog mjesta.

g) Korištenje petardi, vatrometa i sl. eksplozivnih naprava te ložiti otvorenu vatruu kampu i na obali

h) Iznositi inventar iz smještajnih jedinica, ugostiteljskih i drugih objekata teotuđivanje inventara u kampu.

i) rezerviranje ležaljki ručnicima

j) Motornim plovilima, windsurfom i jedrilicama ulaziti u zonu za kupače. Surfatise može samo izvan označene zone za kupače, a ulaz i izlaz surfera dozvoljenje samo na označenom mjestu. Daske za surf i jedra moraju biti odložene nazato predviđena mjesta. Sportski rekviziti (mali gumeni čamci, kajak i sl.) nesmiju biti odloženi na javnim površinama kampa već isključivo na parceli u suprotnome će se biti uklonjeni.

k) Ronjenje sa ronilačkom opremom i ribolov-pecanje u cijelom kampu

.l) Remećenje mira i reda u kampu.

8) Molimo goste da se pri korištenju bazenskog kompleksa pridržavaju pravila ponašanja istaknutih na bazenu.

9) Zbog nepoštivana kućnog reda Uprava zadržava pravo naplate novčane kazne.

10) Za sve pojedinosti i nepravilnosti koje nisu obuhvaćene ovim kućnim redomprimjenjuju se odluke Uprave kampa koje sprovode ovlaštene osobe kampa.