Huisregels Val Saline Camping

Geachte gasten , door het betreden van deze camping verklaart U accoord te gaan met de huisregels.

1) AANMELDING

a) Bij aankomst op de camping zijn de gasten verplicht bij de receptie een geldige indentiteitskaart/paspoort voor elke persoon af te geven dit ivm. de aanmelding. Vervolgens ontvangt u een genummerd registratieformulier die op verzoek van de medewerkers getoond dient te worden. Wij verzoeken u de juistheid van de aanmelding en het aantal aangemelde personen  te controleren. Het haventje is geschikt voor boten met een maximale lengte van 5 meter. Elk vaartuig dient te worden aangemeld bij de receptie . Voor het aanmelden dient U de bootpapieren in te dienen.  

b) De campingbenodigheden dienen binnen het perceel, dat genummerd en gemerkt is, geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om op één perceel meer dan één auto, caravan/tent of kindertent groter dan 3x2 m te plaatsen. Het is ten strengste verboden om veranderingen aan te brengen in , aan of op het terrein en/of beplanting van de camping.De stroomaansluitingen op de percelen zijn uitsluitend bestemd voor laag stroomverbruik. De gast is zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op de stroomvoorziening, de werkzaamheid van de apparatuur in de caravan en de kabels. Het perceelnummer dient te worden ingevuld op het registratieformulier en dient zo spoedig mogelijk, niet later dan 2 uur na aankomst op de camping te worden afgegeven bij de receptie. Latere verandering van het perceel is alleen mogelijk door het overleggen van  het registratieformulier.

c) Reserveringen voor percelen kunnen uitsluitend gemaakt worden voor een verblijf van min. 3 dagen.

d) Gasten die een reservering hebben voor een perceel en mobilhome dienen zich te houden aan de gereserveerde periode. De accommodatie is vanaf 13 uur beschikbaar. De receptie is niet verplicht, maar zal binnen de mogelijkheden alles eraan doen om wensen van gasten tegemoet te komen. In geval van latere aankomst of voortijdig vertrek is de gast verplicht de rekening voor de gehele gereserveerde periode te betalen. In het geval dat de gast zijn verblijf wil verlengen dient dit in overleg te gaan met de receptie. Bij aankomst, verzoeken wij u de inventaris van de accommodatie te controleren in overeenstemming met de inventarislijst en eventuele gebreken nog diezelfde dag te melden bij de receptie. Eventuele schade aan de inventaris of zijn verlies dient volgens de prijslijst, als vergoeding voor de schade, te worden betaald voor het vertrek van de gast. Reparaties en vervangingen worden uitsluitend uitgevoerd door een werknemer van camping. 

2) OPENBARE ORDE EN RUSTTIJDEN

a) Middagrust tussen 13.00-15.00 uur, nachtrust 24.00-07.00 uur. Val Saline behoudt zich het recht voor, om tijdens diverse manifestaties, de tijdsduur van de nachtrust te verkorten. Om de rustperiode te kunnen verzekeren verzoeken wij het gebruik van motoren en voertuigen te beperken. Men is verplicht zich aan de verkeersregels te houden. De max. toegestane snelheid bedraagt 10 km/per uur.

b) Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) kunnen alleen hier verblijven indien zij begeleid worden door een ouder, voogd of gemachtigde die verantwoordelijk is voor hun gedrag en tevens behoort diegene te letten op hun gedrag dat in géén geval de vakantie, rust en veiligheid van de overige gasten mag verstoren. Kinderen dienen onder begeleiding van een volwassen gebruik te maken van de sanitair gebouwen en mogen alleen onder toezicht zwemmen in de zee.

c) De directie behoudt zich het recht voor, dat diegene die met zijn/haar gedrag de rust verstoort en zich niet houdt aan de huisregels, het verblijf op de camping ontzegd kan worden. Van de camping zullen die personen verwijderd worden die onder invloed van alcohol de openbare orde verstoren, speciaal wordt er gelet op minderjarigen die onder invloed van alcohol staan en die in het geval van het verstoren van de openbare orde tezamen met de begeleidende personen (ouders, voogd, gemachtigde) de camping zullen moeten verlaten. 

3) KOSTBAARHEDEN EN GELD

a) De directie is niet aansprakelijk te stellen voor de schade aan personen of voorwerpen zoals diefstal, beschadiging, overmacht, letsel, geestelijke schade of om andere redenen indien deze niet veroorzaakt zijn door nalatigheid van de medewerkers van Val Saline. Wij verzoeken de gasten om hun eigendommen goed te bewaren en alle mogelijke maatregelen ter bescherming in acht te nemen. Bij de receptie wordt tegen een geldelijke vergoeding een safe voor het bewaren van geld en waardepapieren aangeboden.

b) Vergeten spullen worden bij de receptie bewaard, Val Saline is niet verplicht deze naar het huisadres te verzenden.

c) Berichten en post kunnen door de gasten bij de receptie worden opgehaald.  

4) (DAG)BEZOEK - Het bezoek van vrienden en familie op de camping is alleen te voet toegestaan. Bezoekers zijn verplicht om een geldig legitimatiebewijs achter te laten, dat teruggegeven wordt bij het verlaten van de camping. Voor een verblijf langer dan 1 uur wordt er een entreeprijs voor de toegang tot de camping verlangd. 

5) BETALING - In het hoogseizoen tussen 8-14 uur en 15-21 uur, in het laagsezoen zijn de werktijden vermeld op de toegansdeuren van de receptie. Om lang wachten bij het betalen van de rekening te vermijden, raden wij u aan de rekening één dag voor Uw vertrek te vereffenen. U dient bij betaling het registratieformulier te tonen . De rekening kan betaald worden in contanten, met Maestro, Visa en Mastercard. Vanaf de dag van betaling tot aan het tijdstip van vertrek verzoeken wij U bij het verlaten en binnenrijden van het camping de vereffende rekening te tonen.  

6) VERTREKTIJD:

a) Het perceel dient tot 13 uur vrijgemaakt te zijn en de camping dient u tot dat tijdstip met uw voertuig te hebben verlaten, anders wordt U nog één dag doorberekend. De staanplaats moet schoon en netjes achterlaten worden.

b) Mobilhome en de camping dient u tot 10 uur met uw voertuig te verlaten,en de sleutels bent u verplicht af te geven bij de receptie, anders wordt u nog één nacht doorberekend.

c) Gasten die vóór 7 uur willen vertrekken zijn verplicht hun voertuig tot middernacht voor de dag van vertrek achter te laten op de parkeerplaats voor de camping. 

7) OP DE CAMPING IS HET VERBODEN:

a) Dieren zijn niet toegestaan op het gehele campingterrein en haventje

b) niet aangemelde personen, voertuigen en vaartuigen de camping binnen te brengen. De persoon die niet aangemeld aangetroffen wordt op de camping betaald een boete volgens de beslissing van de directie en dient het resort direct te verlaten. Bij personen waar een niet aangemelde persoon wordt aangetroffen kan de directie het verblijf beëindigen zonder een verplichte terugbetaling van reeds betaalde bedragen

c) hard geluid van tv, alle muziekapparatuur en het gebruik van apparaten die lawaai veroorzaken en hierdoor de rust verstoren van de overige gasten op de camping

d) tijdens de nachtrust met voertuigen te rijden, met uitzondering van bevoegde personen.

e) allerlei soorten van voertuigen en fietsen te parkeren op de wegen, vrije percelen, op de gemarkeerde groene oppervlakten, bij een boom of op een daarvoor niet bestemde plaats.

f) auto's, boten etc. buiten de aangewezen plaatsen te wassen.

g) rotjes, vuurwerk en ander explosieven af te steken, open vuur te maken op de camping en langs de kust .

h) de inventaris uit de accommodaties, horeca- en andere bedrijven naar buiten dragen of het vervreemden ervan uit het campng

i) ligstoelen met handdoeken te reserveren.

j) met motorvaartuigen, windsurfplank en zeilboten de zwemzone binnen te varen. Windsurfen is alleen toegestaan buiten de zwemzone, het binnen- en uitvaren voor windsurfers is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats. De surfplanken en zeilen dienen geplaatst te worden op de daarvoor bestemde plaatsen. Sportbenodigdheden (kleine opblaasbare boten, kajaks en dergelijke)
kunnen niet op openbare ruimtes van de camping geplaatst worden,​​ zij
zijn uitsluitend op de percelen toegestaan, indien anders zullen zij
worden verwijderd.

k) te duiken met duikuitrusting en te vissen in de zwemzone

l) de openbare rust in het camping te verstoren. 

8) De directie behoudt zich het recht voor om geldelijke boetes op te leggen indien de vermelde verboden  niet worden nageleefd.

9) Voor alle details en onregelmatigheden die niet vallen onder deze huisregels gelden de beslissingen van de directie  die worden uitgevoerd door bevoegde personen van Valalta.

 

10) Voor alle details en onregelmatigheden die niet vallen onder deze huisregels gelden de beslissingen van de directie die worden uitgevoerd door bevoegde personen van Valalta.