Gegevensbeschermingsbeleid Privacybeleid

Privacybeleid

I. Inleiding

Valalta d.o.o. Rovinj, OIB: 94300736117, Cesta za Valaltu - Lim 7, 52210 Rovinj verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van haar diensten en bezoekers van de website www.campvalsaline.hr in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor de bescherming persoonsgegevens (Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt indien daar een wettelijke basis voor is: wettelijke verplichting, contractuele relatie, toestemming van de gebruiker, bescherming van de belangrijkste interesses van de gebruiker of gerechtvaardigd belang van Valalta d.o.o.

Valalta d.o.o. respecteert uw privacy en de persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en als bedrijfsgeheim.

Valalta d.o.o. verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

1. Bij het gebruik maken van het reserveringssysteem

Bij het indienen van een boekingsaanvraag verzamelen wij uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, tevens de informatie die wij nodig hebben om u te informeren over relevante feedback over beschikbare accommodaties.

Nadat wij uw reservering hebben bevestigd, registreren wij u als onze gast en verwerken wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het leveren van de diensten die u heeft gecontracteerd, zo ook voor het registreren in het centrale informatiesysteem voor het in- en uitchecken van toeristen, een wettelijke verplichting in Kroatië. Voor dit doel zullen wij u bij het aanmelden op de camping om aanvullende informatie vragen, zoals het paspoort of ID nummer, de datum en de plaats van afgifte van uw paspoort of identiteitskaart, staatsburgerschap, land van verblijf, geboortedatum en -plaats, kenteken van het voertuig.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de overeenkomst over accommodatie en dienstverlening

2. Promotieberichten

Indien u ons uw voorafgaande toestemming geeft of uw e-mailadres vermeldt in het webformulier voor het ontvangen van nieuwsbrieven, zullen wij u informeren over de voordelen, kortingen en nieuws in ons aanbod.

U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van promotieberichten door de optie afmelden voor het ontvangen promotiebericht te selecteren.

3. Enquêtes

Er worden klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd om de kwaliteit van de service te verbeteren. Deelname is vrijwillig, evenals het vermelden van persoonlijke gegevens in de enquêteformulieren.

4. Oplossen van klachten en beantwoorden van aanvragen

Om al uw aanvragen of eventuele klachten te beantwoorden, benodigen wij informatie over uw naam, achternaam en e-mailadres waar wij de gevraagde informatie naar toe kunnen sturen. Indien u contact met ons opneemt in verband met aanvragen, dan verwerken wij de informatie die u ons verstrekt uitsluitend om u van de door u aangevraagde informatie te voorzien.

De persoonlijke gegevens die nodig zijn om klachten over verleende diensten op te lossen, worden voor een periode van 12 maanden, vanaf de datum van ontvangst in overeenstemming met de voorschriften voor consumentenrechten en het verlenen van horeca-diensten bewaard.

5. Ontvangers van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve wanneer dit nodig is om deze gegevens te verstrekken aan een door u zelf aangevraagde service (bijv. georganiseerde excursies) of aan de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met de voorschriften.

Uitzondering op deze regel zijn gegevens over bezoekers van onze webpagina‘s, die, om de gebruikersbehoeften beter te begrijpen, re-marketing, verbetering van product en service, worden verzameld door Google Analytics om de gebruikers de volledigste functionaliteit en hoogwaardigste inhoud te bieden, door gebruik te maken van cookies op onze webpagina‘s.

De gegevens die deze service verzamelt, omvat het IP-adres van de gebruiker, browserinformatie, taal, besturingssysteem en andere standaardgegevens die nodig zijn voor statistische analyse van bezoekers van webpagina‘s.  

Valalta d.o.o. verzamelt deze gegevens niet en heeft ook géén toegang tot de op deze wijze verzamelde persoonlijke gegevens.

6. Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw computer opslaat terwijl u onze website bezoekt. Door middel van cookies kunnen wij uw activiteiten of instellingen onthouden en de volgende keer wanneer u dezelfde pagina bezoekt, kunnen we deze automatisch toepassen. Zo weten wij ook dat u hier al geweest bent en wij kunnen de inhoud die wij u tonen aanpassen aan uw reeds getoonde interesses.

Daarnaast gebruiken wij op onze websites ook cookies van derden, zoals Google Analytics, die beschreven zijn in de vorige sectie.

U kunt uw internetbrowser ook configureren om te voorkomen dat cookies naar uw computer worden geschreven. Voor de beste gebruikerservaring raden wij u aan de standaardinstellingen van de webbrowser te gebruiken. Meer informatie over cookies vindt u op https://policies.google.com/technologies/cookies.

7. Opslaan van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de periodes die zijn vastgelegd in de wettelijke regelingen en het zakelijke beleid van Valalta d.o.o. Na het verstrijken van deze periodes zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen. Meer over de gebruiksvoorwaarden van de website Valalta d.o.o. vindt u op de link: http://www.campvalsaline.hr/Gebruiksvoorwaarden

II. Maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

Om de juiste vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, verwerken, bewaren en verzenden wij deze met behulp van wettelijke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn gekozen op basis van een risicobeoordeling. Wij verzamelen alleen die gegevens die nodig zijn voor deze verwerking en wij bewaren deze niet langer dan noodzakelijk, dat wil zeggen volgens de wettelijk bepaalde voorschriften.

III. Gebruikersrechten bij de verwerking van persoonsgegevens

Afhankelijk van het doel en de wettelijke basis van de verwerking van persoonsgegevens, kunt u altijd vragen om:

  • toegang tot uw persoonlijke gegevens,
  • correctie van uw persoonlijke gegevens,
  • verwijdering van uw persoonlijke gegevens, 
  • beperkte verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat één van uw rechten is geschonden dan kunt u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In Kroatië is de toezichthoudende autoriteit “Agencija za zaštitu osobnih podataka“, Martićeva 14, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.

IV. Contact voor de bescherming van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, wordt elk verzoek/aanvraag voor de bescherming van persoonsgegevens zo snel mogelijk verwerkt, uiterlijk 30 dagen na ontvangst. Wanneer wij contact opnemen en de eerder vernoemde verzoeken doen, zullen wij aannemelijke inspanningen doen om uw identiteit te verifiëren en het voorkomen vam ongeoorloofde verwerking van persoonlijke gegeven.

Contactgegevens van de medewerker voor gegevensbescherming:

Valalata d.o.o.

n / r Povjerenik za zaštitu osobnih podataka

Cesta za Valaltu, Lim 7, 52210 Rovinj

Contact gegevensbescherming: e-mail: privacy@valalta.hr

V. Wijzigingen en aanvulling van de regels

Deze regels zijn van toepassing vanaf 25.05.2018.