Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de webpagina's Valalta d.o.o. - VAL SALINE CAMPING Rovinj

Toegang tot de webpagina's van Valalta d.o.o. en de daarin opgenomen informaties zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en regels.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de webpagina's na het laden van de startpagina's gaat u akkoord met de volgende wettelijke voorwaarden: Door gebruik te maken van de webpagina's van Valalta d.o.o. aanvaart u en onderwerpt u zich aan de Kroatische materiële wetgeving als uitsluitend bepalend voor de interpretatie, toepassing en juridische gevolgen van iedere vorm van toestemmingen, uitsluiting en gebruiksvoorwaarden van deze pagina's. De Kroatische rechtbanken zijn uitsluitend bevoegd voor behandeling van alle claims en geschillen die voortvloeien uit het gebruikmaken van de sites of die daarmee in verband staan.

De volledige inhoud gepubliceerd op de webpagina's van www.valalta.hr en www. campvalsaline.hr, mag niet worden gedistribueerd of op enigerlei wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Valalta d.o.o. of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan Valalta d.o.o. of een derde partij.

Documenten, gegevens, foto's en informatie die gepubliceerd worden op deze webpagina's mogen alleen worden gebruikt voor individuele informatieve doeleinden, met inachtneming van alle auteursrechten en gerelateerde rechten en rechten van derden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de Republiek Kroatië.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat alle redirections van onze webpagina's u en/of uw kinderen doorverwijzen naar webpagina's waarvan de inhoud van goede kwaliteit is in die zin dat zij géén negativiteit aanmoedigt. Echter veranderen de pagina's en adressen op internet snel en wij kunnen niet altijd de inhoud van elk adres waarnaar wij naar u verwijzen garanderen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Voorwaarden of ons Privacybeleid, of vanwege uw ervaring met deze pagina's, neemt u dan contact met ons op via privacy@valalta.hr.

Valalta d.o.o. garandeert niet dat de informaties op deze pagina's geschikt of gebruikersvriendelijk zijn op bepaalde locaties, ofwel is niet verantwoordelijk voor toegang tot deze pagina's vanuit het territorium van landen waar de inhoud volgens hun wet verboden is. De toegang tot deze pagina's wordt vrijwillig genomen en valt onder de aansprakelijkheid van de gebruiker volgens het geldende recht.

De informatie die Valalta d.o.o. publiceert op deze pagina's wordt op het tijdstip van publicatie als nauwkeurig en betrouwbaar geacht, echter waarschuwt Valalta d.o.o. dat de mogelijkheid bestaat van afwijking van de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid of betrouwbaarheid van alle informatie die op deze pagina's is opgeslagen op het moment dat de gebruiker er toegang tot heeft.

De informatie op de webpagina's mag niet worden beschouwd als een basis voor het nemen van belangrijke persoonlijke of zakelijke beslissingen en u gaat ermee akkoord dat Valalta d.o.o. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het mogelijk niet voldoen aan uw persoonlijke en zakelijke verwachtingen. Valalta d.o.o. kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, gegevens op deze pagina's aanpassen of wijzigen. Valalta d.o.o. onthoudt zich van elke aansprakelijkheid van welke aard dan ook uit, die op welke wijze dan ook kan ontstaan uit, of op enigerlei wijze in verband staat met het gebruik van deze webpagina's, voor welke acties van de gebruiker door gebruik of misbruik van de inhoud van deze webpagina's, en voor welke schade dan ook, die de gebruiker of derden kan overkomen in verband met het gebruik of misbruik van de inhoud van deze webpagina's.

Deze webpagina bevat documenten, gegevens, informaties en links naar andere webpagina's gecreëerd door derden die, waar mogelijk, als zodanig zullen worden gemarkeerd. Valalta d.o.o. heeft op géén enkele wijze controle over de genoemde documenten, gegevens, informaties of de andere webpagina's en wijst alle aansprakelijkheid af, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid en beschikbaarheid van de inhoud op webpagina's van derden.

Ons wereldwijde netwerk gebruikt statistische software. Deze programma's hebben standaardfunctie die voor alle webservers zijn en niet specifiek voor onze pagina's. Met dergelijke statistische programma's kunnen we onze pagina's zo efficiënt en gemakkelijk mogelijk maken voor onze bezoekers (vaststellen welke gegevens onze gebruikers het meest of het minst interesseren, aanpassen van de pagina's voor individuele webbrowsers, de doeltreffendheid van onze sitestructuur en het bezoeken van onze pagina's.)

Houd u er rekening mee dat het online verzenden van privé e-mailberichten onveilig kan zijn en onderworpen is aan ongeautoriseerde toegang door derden of verkeerde bezorging. Elke ontvangen e-mail wordt beschouwd als onbetrouwbaar en Valalta d.o.o. is niet verantwoordelijk voor de veiligheid en privacy van dergelijke berichten.

Het is verboden om het design of de basis van de pagina Valalta d.o.o te reproduceren, dupliceren of distribueren, afzonderlijke elementen van de pagina's, het design van het logo van Valalta d.o.o. is in haar eigendom, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Valalta d.o.o. Tenzij anders is overeengekomen, mogen documenten, gegevens en informatie van deze pagina's alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik, met inachtneming van alle auteursrechten, eigendomsrechten en rechten van derden.

Valalta d.o.o. behoudt zich het recht voor alles of delen van deze web locaties zo ook de gebruiksvoorwaarden op welk moment dan ook te wijzigen of te verwijderen. De wijzigingen zijn van kracht wanneer ze op deze webpagina's worden geplaatst.