Politika varstva podatkov

Pravila o zasebnosti

I. Uvodni del

Valalta d.o.o. Rovinj, OIB: 94300736117, Cesta za Valaltu – Lim 7 , 52210 obdeluje osebne podatke uporabnikov svojih storitev in obiskovalcev spletnega mesta www.campvalsaline.hr v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Osebni podatki se obdelujejo le, če za to obstaja pravna podlaga: zakonska obveznost, pogodbeno razmerje, privolitev uporabnikov, zaščita ključnih interesov uporabnikov ali zakoniti interes družbe Valalta d.o.o.

Valalta d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in osebne podatke obravnava kot zaupne informacije in poslovne skrivnosti.

Valalta d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene:

1. Uporaba rezervacijskega sistema Ob rezervaciji zbiramo informacije kot so ime in priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka ter podatke, ki jih potrebujemo, da vam lahko ponudimo ustrezno povratno informacijo o razpoložljivih nastanitvenih objektih.

Potem ko uspešno potrdimo vašo rezervacijo, vas bomo evidentirali kot našega gosta, vaše osebne podatke pa bomo obdelovali izključno v zvezi s storitvijo, ki ste jo izbrali in registracijo v centralnem turističnem informacijskem sistemu, kar je v Republiki Hrvaški pravna obveznost. V ta namen vas bomo ob prijavi v kamp prosili za dodatne informacije, kot so številka, datum in kraj izdaje osebnega dokumenta, državljanstvo, država prebivališča, datum in kraj rojstva, registrska številka vozila.

Opisana obdelava zgornjih informacij je nujna za zagotavljanje nastanitvenih storitev.

2. Promocijska sporočila

Če bomo dobili vaše predhodno soglasje ali boste prijavili svoj e-poštni naslov v spletnem obrazcu za novice, vas bomo obvestili o ugodnostih, popustih in novicah v naši ponudbi. Sprejem promocijskih sporočil lahko kadar koli onemogočite tako, da v prejetem promocijskem sporočilu izberete ponujeno možnost za odjavo.

3. Ankete in vprašalniki

Preizkušanje zadovoljstva gostov se izvaja za izboljšanje kakovosti storitve. Udeležba je prostovoljna, prav tako tudi vpis osebnih podatkov na vprašalnikih.

4. Obravnava pritožb in odgovori na vprašanja

Da bi lahko odgovorili na vsa vaša vprašanja ali morebitne pritožbe potrebujemo podatke o vašem imenu in e-poštni naslov, na katerega bomo poslali zahtevane informacije. Če se obrnete na nas s svojimi vprašanji, podatke, ki nam jim boste ob tem posredovali bomo obdelali izključno za zagotovitev zahtevanih informacij.

Osebni podatki, potrebni za reševanje pritožb na opravljeno storitev, se hranijo 12 mesecev od datuma prejema v skladu s predpisi, ki urejajo pravice potrošnikov in opravljanje gostinskih storitev.

5. Prejemniki osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne delimo s tretjimi osebami, razen kadar je to potrebno za storitev, ki ste jo zahtevali (npr. organizacijo izleta) ali s pristojnimi organi v skladu s predpisi. Izjema od tega pravilnika so podatki o obiskovalcih naših spletnih straneh, ki jih Google Analytics zbira z namenom boljšega razumevanja potreb uporabnikov, ponovnega trženja, izboljšav izdelkov in storitev, da uporabnikom omogoči popolno funkcionalnost in kakovostno vsebino z uporabo piškotkov na naših spletnih straneh. Podatki, ki jih te službe zbirajo vključujejo IP naslov uporabnika, podatke o brskalniku, jezik, operacijski sistem in druge zahtevane standardne podatke za statistično analizo obiskovalcev spletne strani.

Valalta d.o.o. ne zbira in nima dostopa do osebnih podatkov, ki so zbrani na ta način.

6. Piškotki (cookies)

Piškotki so majhne datoteke, ki se shranijo v vašem računalniku, medtem ko obiščete našo spletno stran. S pomočjo piškotkov si lahko zapomnimo vaše dejavnosti ali nastavitve in jih naslednjič, ko obiščete isto stran lahko samodejno uporabimo. Na ta način lahko vemo, da ste že bili tukaj in lahko vsebino, ki jo pokažemo, prilagodimo vašim že izraženim interesom.

Poleg teh piškotkov na našem spletnem mestu uporabljamo tudi piškotke drugih proizvajalcev, na primer Google Analytics, katerih namen je opisan v prejšnjem poglavju. Svoj internetni brskalnik lahko konfigurirate tudi tako, da prepreči shranjevanje piškotkov v računalniku. Za najboljšo uporabniško izkušnjo priporočamo uporabo privzetih nastavitev spletnega brskalnika. Več informacij o piškotkih najdete na https://policies.google.com/technologies/cookies.

7. Shranjevanje osebnih podatkov

Vaši osebni podatki se hranijo v skladu in z roki, določenimi z zakonskimi zahtevami in poslovno politiko podjetja Valalta d.o.o. Po poteku teh rokov bomo vaše osebne podatke izbrisali. Več o pogojih uporabe spletnih strani Valalta d.o.o. najdete na povezavi: http://www.campvalsaline.hr/uvjeti-koristenja.

II. Ukrepi za varstvo osebnih podatkov Za zagotovitev ustrezne zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti osebnih podatkov jih obdelujemo, hranimo in prenašamo z uporabo pravnih, tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov, izbranih na podlagi ocene tveganja. Zbiramo le podatke, ki so potrebni za obdelavo in jih ne hranimo dlje, kot je potrebno, torej v skladu z zakonskimi predpisi.

III. Pravice uporabnika pri obdelavi osebnih podatkov

Glede na namen in pravno podlago obdelave osebnih podatkov lahko to vedno zahtevate:

* dostop do osebnih podatkov,

* popravek osebnih podatkov,

* brisanje osebnih podatkov,

* omejitev pri obdelavi osebnih podatkov.

Če menite, da je bila kršena katera koli vaša pravica, lahko vložite pritožbo na obdelavo osebnih podatkov pri nacionalnem nadzornem organu. V Republiki Hrvaški je nadzorni organ Agencija za varstvo osebnih podatkov (Agencija za zaštitu osobnih podataka), Martićeva 14, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.

IV. Kontakt za zaštitu osebnih podatkov

V skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi bo vsaka zahteva / prošnja za varstvo osebnih podatkov rešena v najkrajšem možnem času in najpozneje v 30 dneh po prejemu. Potem, ko nas kontaktirate in vložite omenjeno zahtevo, se bomo razumno potrudili, da preverimo vašo identiteto in preprečimo nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov.

Kontaktni podatki uradne osebe za varstvo podatkov:

Valalta d.o.o.

n/r Povjerenik za zaštitu osebnih podatkov

Cesta za Valaltu, Lim 7, 52210 Rovinj

Kontakt za varstvo podatkov: e-mail: privacy@valalta.hr

V. Spremembe in dopolnitve Pravil Ta Pravila veljajo od 25.05.2018.