Pogoji uporabe

Pogoji uporabe spletnih straneh Valalta d.o.o. - VAL SALINE CAMPING Rovinj

Za dostop do spletnih straneh Valalta d.o.o. in podatkov, ki jih vsebujejo veljajo opisani pogoji in pravila.

Vsaka uporaba teh strani po nalaganju začetne strani se šteje za sprejemanje naslednjih zakonskih pogojev: Z uporabo spletnih strani podjetja Valalta d.o.o. sprejemate hrvaško materialno pravo kot izključno veljavno za razlago, uporabo in pravne učinke vseh dovoljenj, izključitev in pogojev uporabe teh spletnih strani. Hrvaška sodišča so izključno pristojna za vse zahtevke in spore, ki izhajajo iz uporabe spletnih strani ali v povezavi z njimi.

Vse vsebine, objavljene na spletnem mestu www.valalta.hr i www. campvalsaline.hr ni dovoljeno distribuirati ali komercialno uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja Valalte d.o.o. ali na kakršen koli način, ki lahko škodi podjetju Valalta d.o.o. ali kateri koli tretji osebi.

Dokumenti, podatki, fotografije in informacije, ki so objavljeni na tej spletni strani, se lahko uporabljajo samo za individualne potrebe uporabnikov, ob upoštevanju vseh avtorskih pravic in s tem povezanih pravic in pravic tretjih oseb v skladu s pravnimi predpisi Republike Hrvaške.

Delamo vse, kar je v naši moči, da vse preusmeritve z naših spletnih strani usmerijo vas in / ali vašega otroka na spletna mesta, katerih vsebina je kakovostna v smislu, da ne spodbuja negativnosti. Vendar se strani in naslovi v spletu hitro spreminjajo in ne moremo vedno zagotoviti vsebine vsakega naslova, na katerega vas usmerimo.

Če imate kakršna koli vprašanja ali dvome v zvezi s temi pogoji ali našo politiko zasebnosti ali vašimi izkušnjami s tem spletnim mestom, nam to sporočite na privacy@valalta.hr.

Valalta d.o.o. ne jamči, da so gradiva na tej spletni strani na določenih lokacijah primerna ali uporabniku prijazna, torej ni odgovorna za dostop do njih z ozemelj držav, kjer je njihova vsebina z zakonom prepovedana. Za dostope do strani s teh spletnih mest se šteje, da so bili samovoljni, z odgovornostjo uporabnikov po veljavni zakonodaji.

Informacije, ki jih objavlja Valalta d.o.o. na teh straneh veljajo za natančne in zanesljive v času njihove objave, vendar opozarjamo, da obstaja možnost odstopanja od točnosti, resničnosti ali zanesljivosti kakršnih koli informacij, shranjenih na teh straneh, v času, ko uporabnik do njih dostopa.

Podatki, ki so na voljo na spletnem mestu, niso ustrezni kot podlaga za sprejemanje pomembnih osebnih ali poslovnih odločitev in strinjate se, da Valalta d.o.o. ne bo odgovoren za kakršno koli neizpolnitev vaših osebnih in poslovnih namenov. Valalta d.o.o. lahko kadar koli, brez predhodnega obvestila, posodobi ali spremeni informacije na tem spletnem mestu. Valalta d.o.o. s tem zavrača vsako odgovornost, ki bi lahko na kakršen koli način nastala ali je na kakršen koli način povezana z uporabo tega spletnega mesta, za kakršna koli dejanja uporabnika z uporabo ali zlorabo vsebine tega spletnega mesta in za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala za uporabnika ali katero koli tretjo osebo v zvezi z uporabo ali zlorabo vsebine tega spletnega mesta.

Ta spletna stran vsebuje dokumente, podatke, informacije in povezave do drugih spletnih strani tretjih oseb, ki bodo, kadar je to mogoče, označene kot take. Valalta d.o.o. nima nobenega nadzora nad omenjenimi dokumenti, podatki, informacijami ali drugimi spletnimi mesti in zavrača vsakršno odgovornost, vključno s točnostjo, popolnostjo in razpoložljivostjo vsebine na spletnih mestih tretjih oseb.

Naš strežnik globalnega omrežja uporablja statistično programsko opremo. Ti programi so standardna funkcija vseh spletnih strežnikov in niso specifični za naša spletna mesta. Takšni statistični programi nam omogočajo, da svoje strani prilagodimo tako, da so za naše obiskovalce čim bolj učinkovite in enostavne (določitev podatkov, ki najbolj ali najmanj zanimajo naše uporabnike, prilagajanje strani posameznim spletnim brskalnikom, učinkovitost strukture našega spletnega mesta in promet na naših straneh.)

Upoštevajte, da je pošiljanje zasebnih e-poštnih sporočil prek spleta lahko nevarno in podvrženo nepooblaščenim dostopom tretjih oseb ali napačni dostavi. Vsako prejeto e-poštno sporočilo bo veljalo za nezanesljivo in podjetje Valalta d.o.o. ne odgovarja za varnost in zasebnost takšnih sporočil.

Reprodukcija, razmnoževanje ali distribucija dizajna ali podlage strani Valalta d.o.o., posameznih elementov strani, oblikovanja logotipa Valalta d.o.o v njeni lasti so prepovedani brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Valalta d.o.o. Če ni drugače dogovorjeno, se lahko dokumenti, podatki in informacije, objavljeni na tem spletnem mestu, uporabljajo samo za osebno uporabo ob upoštevanju vseh avtorskih pravic, lastninskih pravic in pravic tretjih oseb.

Valalta d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali prekine vse ali katerikoli del tega spletnega mesta in pogoje uporabe. Spremembe začnejo veljati, ko so objavljene na tem spletnem mestu.