Politika zaštite podataka

Valalta d.o.o. poštuje Vašu privatnost i obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka. Korisnicima naših usluga jamčimo da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.

Valalta d.o.o. – Politika zaštite osobnih podataka

Molimo Vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

PODACI POKRIVENI SUSTAVOM POLITIKE PRIVATNOSTI

- ime i prezime

- adresa

- e-mail adresa

- broj telefona/faxa

- ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

OSOBNE PODATKE PRVENSTVENO PRIKUPLJAMO RADI

- što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit

- osiguranja pružanja tražene usluge

- promocije naših usluga i naše tvrtke

- naše interne statističke obrade podataka

- mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala.

Svrha korištenja prikupljenih podataka je u ostvarivanju kontakta s Vama (kako bismo Vam mogli poslati informacije poštom, faksom, elektroničkom poštom, telefonom i sl.), ukoliko bi došlo do potrebe da Vas brzo kontaktiramo, ili u okviru ulaska u statističku obradu podataka, ali samo radi naših internih potreba i istraživanja tržišta.

VRIJEME TRAJANJA POLITIKE PRIVATNOSTI – u trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu. Trenutak ulaska jest Vaš izričit pristanak na kontakt. U svakom trenutku možete zatražiti isključenje s naše mailing liste. Nakon toga, podaci se više ne koriste od strane Valalta d.o.o. , osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

SADRŽAJ POLITIKE PRIVATNOSTI - Vaše osobne podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka, jer je to protivno našoj politici o privatnosti. Valalta d.o.o. drži se stroge politike "no spam". Tražimo Vaše posebno dopuštenje ako želite da Vas kontaktiramo glede specijalnih ponuda i akcija. Valalta d.o.o.  ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za potrebe pružanja gore navedenih usluga. Podaci o Vašoj kreditnoj kartici koje ste dali Društvu koriste se samo kao sredstvo osiguranja plaćanja rezerviranih usluga i uživaju jednaku zaštitu kao i ostali Vaši osobni podaci. Nakon uredno pružene i plaćene usluge ti se podaci više ne koriste bez Vaše posebne suglasnosti. Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

TAJNOST PODATAKA - Želimo jasno reći da prilikom posjeta ovim stranicama Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima navedenima u prethodnome poglavlju.

STATISTIKA POSLUŽITELJA - Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da naše stranice prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.)

UPORABA COOKIE-a - Cookie je mala tekstualna datoteka koju pojedini internetski poslužitelji zapisuju na Vaš PC prilikom posjeta internetskoj stranici. Cookie ne čita podatke s vaših diskova ni podatke koje sadržavaju cookie-i drugih poslužitelja zapisane na vašem disku. Naši poslužitelji povremeno koriste cookie-e koji pamte koje ste stranice posjetili te tako ubrzavamo komunikaciju između vašeg PC-a i naših poslužitelja. Ako ste svoj internetski pretraživač tako konfigurirali, bit ćete upozoreni prilikom svakog zapisa cookie-a na vaš PC. Svoj internetski pretraživač možete konfigurirati i tako da se onemogući zapisivanje cookie-a na vaš PC.

IP ADRESE - IP adrese su brojevi koji su jedinstveni za svako računalo trenutno priključeno na internet. Koriste se za identifikaciju primatelja i pošiljatelja podataka putem interneta. Naš poslužitelj evidentira IP adresu vašeg PC-a prilikom svake transakcije unutar rezervacijskog sustava zbog sigurnog prijenosa i zaštite od zloporabe vaših podataka. Osobni podaci korisnika nisu dostupni izvan rezervacijskog sustava

PORUKA ELEKTRONSKOM POŠTOM - Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

SIGURNOST PODATAKA - Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

KONTROLA - Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od Vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.

LINKOVI - Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute Vas i/ili Vaše dijete na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na mreži se brzo mijenjaju, i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju Vas usmjerimo. Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom zaštite osobnih podataka, ili u vezi s Vašim iskustvima s ovom Internet adresom, molimo Vas da nam se javite.

PROMJENE I PRESTANAK UVJETA KORIŠTENJA - Valalta d.o.o.  zadržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od Vaše strane ili od strane Valalta d.o.o. 

Više info


Rezervacije